Péče o druh

Založení a sledování klíčícího pokusu pro zjištění efektivity dlouhodobého skladování semen

V průběhu února 2015 byla vyzvednuta semena hvozdíku písečného českého v počtu 100 a 100 kusů z Genové banky v Praze Ruzyni, do níž byla uložena v roce 2009 a 2010, abychom mohli testovat efektivnost dlouhodobého skladování semen.

Genová banka

Se semeny jsme založili klíčící pokus. Pravidelně každé 2-3 dny jsme sledovali klíčení semen hvozdíku, vyklíčená semena byla zaznamenávána do protokolu a poté z misek odstraňována. Již první výsledky klíčení ukázaly na dobrou klíčivost semen pocházejících jak z roku 2009, tak z roku 2010.

Klíčící pokus – odečítání vykíčených semen
Semenáček hvozdíku z klíčícího pokusu

Po měsíci klíčení už téměř žádná semena neklíčila, proto po dalších třech týdnech (tj. v 2. polovině dubna) jsme zbylá dosud nevyklíčená semena podrobili vitálnímu barvení pomocí Tetrazoolia, které nám pomohlo stanovit počet zbylých stále ještě živých semen. Poté jsme klíčící pokus ukončili.

Semena z roku 2009 vykazují 92% klíčivost a semena z roku 2010 74% klíčivost. Tímto klíčícím pokusem jsme potvrdili, že způsob, jakým jsou semena hvozdíku v genové bance skladována, je dostatečně efektivní z hlediska dlouhodobého udržení životaschopnosti semen.

 

 

 

 

 

 

V průběhu září 2015 jsme uložili 1000 semen hvozdíku písečného českého do Genové banky v Praze Ruzyni za účelem dlouhodobého uskladnění.

 

Sběr a výsev semen

V první polovině července 2015 byly na lokalitě v NPP Kleneč postupně sbírány tobolky hvozdíku se zralými semeny, které byly následně rozebrány a použity k odpočtení a přípravě semen na následné plánované výsevy na trvalé plochy na lokalitě v NPP Kleneč i u Kyškovic, jakož i pro předání a uložení do genobanky a do Botanické zahrady PřF UK v Praze. U několika tobolek byl také orientačně stanoven počet semen na tobolku. Tobolky byly odebírány z části původní lokality v NPP Kleneč, kde se vyskytují velké trsy hvozdíku s velkou produkcí semen a kde tak nedojde k ohrožení populace.

Zralá semena a tobolky hvozdíku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpočítávání semen hvozdíku na výsevy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu října 2015 byla vyseta semena v NPP Kleneč do 20 nově založených trvalých ploch v části s nově strženým humusovým horizontem a dále do trvalých ploch se strženým humusovým horizontem z let 1999 a 2009, ve kterých se dosud žádné rostliny hvozdíku neuchytily. Taktéž i na lokalitě u Kyškovic byly výsevy realizovány do všech stávajících trvalých ploch, ve kterých se žádné rostliny hvozdíku nevyskytují a také do 4 nově připravených ploch. Celkem bylo do každé plochy vyseto 200 semen. Již na konci října a v průběhu listopadu 2015 bylo nalezeno poměrně velké množství klíčících semenáčků. Velký počet jich byl nalezen i na jaře roku 2016.

Výsev semen do nových trvalých ploch na části lokality v NPP Kleneč s nově strženým půdním horizontem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzcházející semenáčky hvozdíku po výsevu v NPP Kleneč