Kultivace v botanických zahradách

Vzhledem k tomu, že se hvozdík vyskytuje pouze na dvou lokalitách v ČR, není veřejnosti příliš známý. Případná nadměrná návštěvnost lokalit druhu však není žádoucí a bude v budoucnu klíčovým faktorem, který ovlivní, zda v naší přírodě hvozdík přetrvá či nikoliv. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby měla nejširší veřejnost možnost seznámit se s tímto druhem i jinde, než na lokalitách druhu, tedy např. v botanických zahradách.

Plánované aktivity:

Konkrétně plánujeme na lokalitě v NPP Kleneč sebrat několik tobolek hvozdíku, z nichž bude vybráno asi 200 semen, která budou dodána do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde mají dostatečné kapacity na jejich kultivaci. U kultivace pak bude umístěna informační tabulka s popisem prezentující druh jako takový, jeho ZPZCHD a tento projekt veřejnosti.