Propagace výsledků záchranného programu

Rovněž i propagace postupu a výsledků práce je velice důležitým bodem celého projektu, v rámci níž se několika různými způsoby seznámí odborná i široká veřejnost s novými poznatky a zjištěními zejména v oblasti cílené ochrany druhu, ale také díky diskusím s odborníky napomůže k rozvoji řešeného projektu.

Plánované aktivity:

V rámci projektu plánujeme zorganizovat specializované dvoudenní setkání s dalšími odborníky zabývajícími se studiem vzácných a ohrožených druhů na našem území, kde budou prezentovány a diskutovány možné postupy a zjištěné výsledky v oblasti cílené ochrany těchto druhů. Dále plánujeme seznámit širší „vědeckou“ veřejnost s výsledky našich zjištění formou tematické přednášky v rámci veřejně přístupného přednáškového cyklu České botanické společnosti.

Výsledky projektu budou také prezentovány formou popularizačních i odborných článků.