Entomologický průzkum NPP Kleneč

Před zahájením managementových zásahů v letech 2009-2011 byl proveden rozsáhlý entomologický průzkum NPP Kleneč (v letech 2008-2009), který měl za cíl zhodnotit, zda se na této lokalitě vyskytují vzácné druhy hmyzu, jejichž populace by stržení drnu v nevhodnou dobu mohlo ohrozit. Na lokalitě bylo potvrzeno 50 druhů bezobratlých živočichů uváděných v Červené knize ČR (Farkač et al. 2005): 7 druhů ploštic (Hradil 2008), 3 druhy střevlíkovitých brouků (Saska 2008), 3 druhy nosatcovitých brouků (Skuhrovec 2008, 2009), 2 druhy motýlů (Heřman 2009), 32 druhů aculeátních blanokřídlých (Bogusch 2008, 2009) a 3 druhy pavouků (Řezáč a Strnad 2008). Bylo také zjištěno, že stržení velkých ploch může mít pozitivní vliv na rozšíření herbirovů hvozdíku (Hypera arator a Cnephasia longana).

Plánované aktivity:

Během posledních pěti let (2010-2014) byly na lokalitě NPP Kleneč upraveny veškeré navrhované managementy na základě detailních entomologických průzkumů. Naším cílem je provést po pěti letech opět entomologické průzkumy stejných skupin bezobratlých živočichů jako v letech 2008-2009 a vyhodnotit, zda byly managementy na lokalitě NPP Kleneč správně upraveny. Navíc se v roce 2015 plánuje na lokalitě v NPP Kleneč další strhávání drnu, a proto je také nutné znovu ověřit, jak management na lokalitě ovlivňuje herbivory hvozdíku, ale i další vzácné druhy hmyzu, které se zde vyskytují.

Během roku bude provedeno několik sběrů vybranými specialisty. Z metod budou využity časované pochůzky (denní druhy), lákání na světelné zdroje a v jarních a podzimních měsících též na vnadidlo (noční druhy) a pozemní pasti (střevlíkovití brouci, pavouci).