Sledování a determinace přirozených opylovačů hvozdíku

Zjištění přítomnosti a sledování početnosti přirozených opylovačů je důležité pro zjištění možností přirozené reprodukce taxonu. Produkci semen a tím i reprodukční úspěch ovlivňuje množství a kvalita pylu přeneseného na bliznu. Většina rostlin je navštěvována širším spektrem hmyzu, jednotlivé druhy se mohou výrazně lišit v množství přeneseného pylu. Množství a kvalitu pylu určuje délka a počet návštěv opylovačů, jejich chování a morfologie (Herrera 1987, Herrera 1989). Nejefektivnější opylovači nebo jejich skupiny pak vyvíjí selekční tlak na rostliny (Fenster et al. 2004).

Plánované aktivity:

V rámci projektu bude provedeno sledování a determinace přirozených opylovačů hvozdíku písečného českého v NPP Kleneč. Dále bude stanoveno, zda jsou opylovači schopni přenést dostatečné množství pylu, aby neomezovali produkci semen.

V první fázi bude proveden „screening“ návštěvníků květů. Budou sebráni a určeni všichni návštěvníci květů. Následně budou po 5 dnů s optimálním počasím detailně sledováni opylovači. Květy budou pozorovány mezi 7 a 17 h. Jeden květ bude sledován vždy 10 minut. Během jedné hodiny budou provedena 2 desetiminutová pozorování. Každý návštěvník bude zařazen do druhu nebo morfotypu a bude změřena doba návštěvy. Bude změřena výška rostliny a počet květů v okruhu 50 a 200 cm. Budou pozorovány rostliny z různých míst lokality od kraje do centra. Následně bude analyzována závislost frekvence a délky návštěv na druhu návštěvníka, denní době, výšce rostliny a hustotě květů.

Pro stanovení, zda jsou opylovači schopni přenést dostatečné množství pylu, aby neomezovali produkci semen, bude sebráno 30 čerstvě odkvetlých květů. Bude změřena výška rostliny a množství květů v okruhu 50 a 200 cm. Budou vybrány rostliny z různých míst lokality, v různé vzdálenosti ke kraji. V laboratoři bude spočítáno množství klíčícího pylu na bliznách a počet vajíček v semenících. Určením poměru mezi počtem klíčících zrn a počtem vajíček zjistíme, zda je produkce semen limitována opylovači. Dále bude možné zjistit, zda se tento poměr liší v závislosti na lokální hustotě kvetoucích rostlin a vzdálenosti ke kraji lokality.