Studium vazby rostlina x fytofág

Bylo zjištěno, že hlavním nebezpečím pro hvozdík není nosatec Hypera arator, ale obaleč Cnephasia longana (Heřman 2009, Skuhrovec 2008, 2009), avšak i toto se může změnit. Je proto potřeba ověřit, jací jsou současní významní herbivoři hvozdíku a jaký vliv na to měly managementová opatření (strhávání drnu) v letech 2009 a 2010. Stále také ještě nemáme přesnější představu o tom, jakou redukci semen herbivoři způsobují a jaký mohou mít vliv na celkovou populační dynamiku hvozdíku na lokalitě.

Plánované aktivity:

Primárním účelem je sledování biologie a vlivu žíru obalečovitých, zejm. Cnephasia longana, vázaných na hvozdíky, především Dianthus arenarius subsp. bohemicus. Paralelně bude probíhat komplexní lepidopterologický průzkum lokality s hlavním cílem vyhodnocení druhového spektra a indikátorových druhů (vzhledem k potravní vazbě na Dianthus sp. a vzhledem k prováděnému managementu).

Dále bude sledován významný fytofág hvozdíku nosatec Hypera arator a jeho vliv na Caryophyllaceae na lokalitě. Paralelně bude probíhat komplexní průzkum nosatcovitých brouků lokality s hlavním cílem vyhodnocení druhového spektra a indikátorových druhů.

Bude proveden i pokus, kdy budou květy hvozdíku před vysemeněním zapytlíčkovány monofilovými sáčky. Po vysemenění bude porovnán počet semen z tobolek napadených herbivorem a z tobolek nenapadených. V pokusu bude zahrnuto 30 různě velikých kvetoucích rostlin hvozdíku, na kterých bude zapytlíčkováno 100-150 tobolek. Semena budou po spočítání opět vyseta do trvalých ploch, ze kterých byla odebrána.