Monitoring populace u Kyškovic

Monitoring populace hvozdíku na lokalitě u Kyškovic nám umožní sledovat vývoj populace hvozdíku na lokalitě a úspěšnost provedené introdukce. Toto opatření nám umožní zhodnotit úspěšnost introdukce druhu a stabilizace populace a navrhnout opatření ke zlepšení stanovištních podmínek na náhradní lokalitě u Kyškovic. Dalším zopakováním monitoringu, který zde probíhá každoročně již od roku 2010, tímto navážeme na již dlouhou řadu dat.

Plánované aktivity:

Na lokalitě u Kyškovic byly prováděny výsevy hvozdíku písečného od dubna 2010 do srpna 2011 (Špalová 2011). Celkem bylo založeno 36 ploch 0.5 x 0.5 m, kam bylo vyseto 225 semen hvozdíku v dubnu 2010, 1000 semen hvozdíku v září 2010, 900 semen v březnu 2011, 400 semen v červenci 2011 a 2400 semen v srpnu 2011 (Špalová 2011). Podrobné demografické parametry všech rostlin hvozdíku jsou na této lokalitě rovněž zaznamenávány od roku 2011 (Špalová 2011, Dostálek 2012, Dostálek 2013).
V roce 2015 bude na všech 36 trvalých plochách na lokalitě ve VKP Stráň Na Kamenici proveden stejný podrobný monitoring jako v předchozích letech (viz popis u NPP Kleneč v kapitole 3.3.1). Data budou analyzována stejně jako na lokalitě v NPP Kleneč (viz popis v kapitole 3.3.1) a shrnuta v samostatné závěrečné zprávě z pětiletého období monitoringu podle plánu stanoveném v ZPZCHD.