Uchování rostlin v genobance

Jedním z cílů ZPZCHD je zachování genetické variability populací a uchování rostlinného materiálu pro případné pěstování pro potřeby výsevů a výsadeb. Dle plánů ZPZCHD byly v předchozích letech (2009 a 2010) uloženy vzorky po 1000 semenech hvozdíku AOPK (Mgr. Bělohoubek) v bance semen ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni. Jelikož s dlouhodobým skladováním semen hvozdíku dosud nejsou žádné zkušenosti a navíc od prvního uložení semen v genobance uplyne v roce 2015 již 6 let, může klíčivost semen za tuto dobu značně poklesnout. Testování životaschopnosti semen z dlouhodobého hlediska je totiž jedním z předpokladů jejich úspěšného skladování. Navíc, dalším uložením semen se zajistí i jejich větší variabilita pro pozdější účely.

Plánované aktivity:

Budeme testovat efektivnost způsobu skladování již uskladněných semen v genové bance. Semena jsou zde uchovávána při teplotě -18°C, což je teplota doporučovaná jako standard pro dlouhodobé uchování. Celkem bude odebráno 100 semen uložených do genobanky v roce 2009 a 100 semen uložených v roce 2010 a klíčením v růstové komoře bude ověřena jejich životaschopnost.
Stejným způsobem jako v letech 2009 a 2010 bude proveden sběr a uložení 1000 semen do genobanky i v roce 2015. Semena budou odebrána ze zralých tobolek na lokalitě NPP Kleneč koncem července až počátkem srpna 2015.