Popis projektu

Jelikož je celý projekt vypracováván v rámci realizačního projektu Záchranného programu pro hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus), odpovídá i jednotlivé členění plánovaných a vykonávaných prací jednotlivým opatřením. Podrobný popis celého projektu je ke stažení zde (Popis projektu – hvozdík písečný český). Konkrétně v rámci projektu plánujeme vykonávat následující, zde uvedené aktivity.